Muutoksia vuodelle 2020

TULOREKISTERI:

Tulorekisterin ensimmäisestä vuodesta on selvitty. Tärkein muistettava asia on ilmoittaa palkkatiedot viiden kalenteripäivän sisällä maksupäivästä ja erillisilmoitus seuraavan kuukauden 5.päivään mennessä.

Maksupäivä on päivä, jolloin palkka on työntekijän käytössä.

Tulorekisteriin on tulossa joitakin lievennyksiä.

 

TYÖAIKALAKI:

Uusi työaikalaki (872/2019) korvaa lain vuodelta 1996.Voimassa olevien työehtosopimuksien säädöksiä noudatetaan sopimuskauden loppuun.

Työaikalain soveltamisala laajenee kotona ja kiinteän työpaikan ulkopuolella tehtävään työhön eli etätyöhön.

 

Uusi laki sisältää mm.uuden joustotyölain ja lakisääteisen työaikapankin.

Työvuoroluettelo on annettava jatkossa vähintään viikoksi kerrallaan ja viimeistään viikko ennen ajanjakson alkua. Jos työajan sijoittelu ei vaihtele,

voidaan työvuoroluettelo antaa toistaiseksi voimassa olevana.

 

Nykyisen ylityön enimmäismäärän sijasta seurataan kokonaistyöaikaa.

Kokonaistyöaikaan luetaan kaikki tehdyt työtunnit eli myös lisä- ja ylityöt, päivystys ja liukuva työaika. Maksimi kokonaistyöaika keskimäärin enintään 48h/vko 4kk jaksossa.

 

Liukuvan työajan käyttöönotto edellyttää sopimusta tai YT-käsittelyä.

Säännöllinen työaika siinä saa olla keskimäärin 40h/vko. Liukuma-aika pidentyy

kolmesta tunnista neljään. Liukumasaldon enimmäiskertymät +60 ja -20 neljän kuukauden seurantajakson päättyessä.

 

VAKUUTUSMAKSUT:

  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu (aiemmin sotu) 1,34 %.
  • Ennakonpidätykseen sisältyvä päivärahamaksu 1,18%.

Sitä ei makseta alle 16 v eikä 68 v täyttäneelle maksetuista palkoista.

  • Työttömyysvakuutusmaksu työntekijän (17v täyttäneeltä 64v saakka) palkasta 1,25 %, osaomistajilta 0,65 %.

Työntekijän eläkevakuutusmaksu täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta:

17v-52v palkasta 7,15 %

53v-62v palkasta 8,65 %

63v-67v palkasta 7,15 %

 

PÄIVÄRAHAT YM. VEROVAPAAT KUSTANNUSTENKORVAUKSET

tässä käytetyimmät:

Päiväraha maksetaan lisääntyneistä elantokustannuksista.

Päiväraha puolittuu, jos työntekijän ei tarvitse maksaa ruokailujaan itse (kokopvrahassa 2 kpl ja osapvrahassa 1 kpl).

 

– Kokopäiväraha (matkan kesto YLI 10 h) 43 euroa

– Osapäiväraha (matkan kesto YLI 6 h) 20 euroa

– Ateriakorvaus 10,75 euroa

– Kilometrikorvaus edelleen 0,43 e/km (jos mukana lisähenkilöitä, lisäys 0,03 e/hlö)