Covid-apuja

Apuja koronan talousvaikeuksiin

Verojen maksuvaikeuksissa verottajalta voi hakea helpotettua maksujärjestelyä 25.3.2020 alkaen. Tuon päivän jälkeen käsittelyssä oleviin maksujärjestelyihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.

Maksujärjestelyyn pääsee, jos veroja ei ole ulosotossa ja kaikki veroilmoitukset sekä Tulorekisteri-ilmoitukset on annettu.

Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alentunee lakimuutoksen myötä 7 prosentista 4 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyssä oleviin veroihin.

Helpotetun maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.

Aiemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen

 

TYEL- ja YEL-maksuihin on helpotuksia. Ne vaihtelevat vähän vakuutusyhtiöittäin.Useimmilla yhtiöillä aikavälin 20.3.-30.6.2020 erääntyviin laskuihin voidaan sopia 3kk pitempi viivästyskoroton maksuaika. Kannattaa käydä oman yhtiön verkkosivulla tarkastamassa tilanne.

TyEl-maksuihin on tulossa määräaikainen 2,6 prosentin alennus todennäköisesti 1.6.2020 alkaen vuoden loppuun saakka.

 

Myös pankit ja Finnvera auttavat ahdingossa. Vuokranantajalta kannattaa kysyä eräpäivän siirtoa tai muuta helpotusta.

 

Määräaikaiset lomautusmuutokset astuivat voimaan monilla aloilla 19. tai 20.3.2020. Tarkistettava oman alan tilanne !!!

Lomautusilmoituslomakkeeen voi tulostaa esim.tyosuojelu.fi-sivulta tai pyytää meiltä.

Työntekijän pitää ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä TE-palveluille ja mielellään Oma asiointi-verkkopalvelun kautta.

Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan.

 

Hallitus päätti helpottaa yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin määräaikaisesti. Muutosta valmistellaan Työ- ja elinkeinoministeriössä.

 

Yritämme pysyä ajan tasalla muutoksista ja tiedottaa niistä.

Muistakaa myös, että meiltä voi aina kysyä neuvoa.