Lisäapuja-korona

Lisäapuja koronan talousvaikeuksiin

 

Työsopimuslain tilapäiset muutokset ajalle 1.4.-30.6.2020 astuvat voimaan tänään.

Laki on toissijainen TESsin säädöksiin verrattuna, mutta 90% työehtosopimuksista on tehty muutos lomautusilmoitusaikoihin ja jo olemassa olevia tilapäismuutoksia on täsmennetty. TARKISTA NOUDATETTAVAN TESSIN TILANNE!

 

Työsopimuslain muutoksen mukaan yrityksissä, joissa ei tarvita yt-käsittelyä, lomautusilmoitusaika on tilapäisesti 5 pv ja määräaikaisen työntekijän voi myös lomauttaa. Aiemmin, ennen lain voimaantuloa, annettu 14 päivää noudattava lomautusilmoitus voidaan muuttaa viiden lomautusilmoituspäivän mukaiseksi.

Työsopimuksen purkaminen koeaikana helpottui, perusteena hyväksytään myös taloudelliset ja tuotannolliset syyt.

Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä välillä 1.4.-30.6., niin takaisinotto aika piteni 9 kuukauteen.

 

Lomautusilmoituslomakkeen voi tulostaa esim.tyosuojelu.fi-sivulta tai pyytää meiltä.

Työntekijän pitää ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä TE-palveluille ja mielellään Oma asiointi-verkkopalvelun kautta.

 

SUORAN RAHALLISEN KORONATUEN HAKEMINEN:

Yritys voi hakea esiselvitysrahoitusta (tilanneanalyysi) tai kehitysrahoitusta (kehittämistuki), joilla voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja. Tukea ei saa menetetyistä myynneistä aiheutuneisiin tappioihin.

 

ELY-keskukselta hakevat 1-5 henkilöä työllistävät yritykset ja BUSINESS FINLAND ottaa vastaan 6-250 henkilöä työllistävien yritysten hakemukset, joiden yhtiömuoto on Oy, Ky, Ay tai Osk.

 

Yksinyrittäjille eli elinkeinonharjoittaja, toiminimi,Ky tai Oy on tulossa 2000 euron

tuki, jota haetaan kunnalta. Haku aukeaa kahden viikon kuluessa. Tukea ei voida

myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo aikaisemmin tai jos sillä on verovelkoja.

 

Finnvera takaa lainoja nopealla käsittelyllä. Yrityksen on oltava yhteydessä omaan pankkiin, joka myöntää rahoituksen, jonka Finnvera takaa maksimissaan 80 prosenttiin pankin myöntämän luoton määrästä.

 

 

Yritämme pysyä ajan tasalla muutoksista ja tiedottaa niistä.

Muistakaa myös, että meiltä voi aina kysyä neuvoa.