MUUTOKSIA VUODELLE 2018 - 29.12.2017

 Muistattehan, että räätälöimme palvelun asiakkaan tarpeiden mukaan.
Voimme hoitaa maksuliikennettä, laskutusta... toimistollamme tai asiakkaalla.
 
 
VAKUUTUSMAKSUT:
- Työnantajan sairausvakuutusmaksu (aiemmin sotu) 0,86 %.
      Sitä ei makseta alle 16v eikä 68v täyttäneelle maksetuista palkoista.
 
- Työttömyysvakuutusmaksu työntekijän (17v täyttäneeltä 64v saakka) palkasta 1,9 %
      ja osaomistajilta 0,92 %.
 
- Työntekijän eläkevakuutusmaksu täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta:
      17v-52v palkasta 6,35 % 
      53v-62v palkasta 7,85 %
      63v-67v palkasta 6,35 %
 
PÄIVÄRAHAT YM. KUSTANNUSTENKORVAUKSET, tässä tärkeimmät:
  Päiväraha maksetaan lisääntyneistä elantokustannuksista.
  Päiväraha puolittuu, jos työntekijän ei tarvitse maksaa ruokailujaan itse
    (kokopäivärahassa 2kpl ja osapäivärahassa 1kpl).
 
- Kokopäiväraha (matkan kesto YLI 10h) 42 euroa
- Osapäiväraha (matkan kesto YLI 6h) 19 euroa
- Ateriakorvaus 10,50 euroa
 
- Kilometrikorvaus 0,42 e/km (jos mukana lisähenkilöitä, lisäys 0,03 e/hlö)
  
MUUTA:
  EU:n tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa. Asetus
  koskettaa kaikkia yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja. Monet asiat säilyvät
  ennallaan, mutta asetus tuo myös uusia velvoitteita rekisterien pitäjille ja käsittelijöille.
  Tulemme käymään läpi kevään mittaan jokaisen palkka-asiakkaamme kanssa palkan-
  laskennan prosessin ja siihen liittyvät asiat.
  Laadimme prosessista vaadittavan dokumentaation.
  Lisätietoja löytyy mm. sivustolla www.tietosuoja.fi.
 
  1.11.2017 yhteisöjen (kuten osakeyhtiö) oma-aloitteinen ennakon täydennysmaksu
  korvattiin verovuoden jälkeen määrättävällä lisäennakolla. Koroton neljän kuukauden
  maksuaika lyheni yhteen kuukauteen. Korko lasketaan huojennetun 2 % mukaan.
  Ennakkoverojen muutos pitää aina hakea sähköisesti Verohallinnolta. Sen voi nyt 
  tehdä Omavero-palvelussa ja päätös tulee näkyviin myös sinne. Tuloverot maksetaan
  verolajin omalla viitteellä. Ennakon täydennysmaksut poistuvat henkilöasiakkailta ja
  muilta verovelvollisilta 1.11.2018.
 
  Omaveroon on tullut lisäpiirteitä. Myös ennakko- ja jäännösverot näkyvät kuukausit-
  taisella yhteenvedolla.
 
  Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallinnolle.
  Kansallinen tulorekisteri (KATRE) otetaan käyttöön 1.1.2019.
  Palkkatiedot tulee sitten ilmoittaa heti palkanmaksun jälkeen yhteen rekisteriin, jota
  käyttävät Verohallnto, Kela, työttömyyskassat ym.