MUUTOKSIA VUODELLE 2017 - 20.12.2016

 Muistattehan, että räätälöimme palvelun asiakkaan tarpeiden mukaan.
Voimme hoitaa maksuliikennettä, laskutusta... toimistollamme tai asiakkaalla.
 
 
VAKUUTUSMAKSUT:
- Työnantajan sairausvakuutusmaksu (aiemmin sotu) 1,08 %.
      Sitä ei makseta alle 16v eikä 68v täyttäneelle maksetuista palkoista.
 
- Työttömyysvakuutusmaksu työntekijän (17v täyttäneeltä 64v saakka) palkasta 1,6%
      ja osaomistajilta 0,7%.
 
- Työntekijän eläkevakuutusmaksu täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta:
      17v-52v palkasta 6,15%  HUOM ! muutos alkamisiässä
      53v-62v palkasta 7,65%
      63v-67v palkasta 6,15%
 
PÄIVÄRAHAT YM. KUSTANNUSTENKORVAUKSET, tässä tärkeimmät:
- Kokopäiväraha (matkan kesto YLI 10h) 41 euroa
- Osapäiväraha (matkan kesto YLI 6h) 19 euroa
    Päivärahathan maksetaan lisääntyneistä elantokustannuksista.
    Päiväraha puolittuu, jos työntekijän ei tarvitse maksaa ruokailujaan itse
    (kokopäivärahassa 2kpl ja osapäivärahassa 1kpl).
- Ateriakorvaus 10,25 euroa
 
- Kilometrikorvaus 0,41 e/km (jos mukana lisähenkilöitä, lisäys 0,03 e/hlö)
 
VEROTILI:
    Verotili muuttuu OmaVeroksi. Siinä on tietoja aiempaa enemmän. Maksuja varten
    tulee uudet viitenumerot, jotka saa 3.1.2017 alkaen OmaVero-palvelusta. Noudamme
    ne maksulappuun ja osassa 12.1.2017 erääntyviä veroja näkyy jo uusi viite. Vanhakin
    viite säilyy voimassa toistaiseksi.
    Kausiveroilmoituksen nimi muuttuu veroilmoitukseksi.
 
    Valinnaisiin, pidennettyihin verokausiin on erikseen hakeuduttava. Pidempää vero-
    kautta sovelletaan hakemuksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta, paitsi
    kun hakemus vuodelle 2017 tehdään ajalla 1.1.-31.3.2017 jolloin se tulee voimaan
    taannehtivasti jo vuoden 2017 alusta.
 
    Eri verokausien liikevaihtorajat nousevat:
    neljänneskalenterivuosi 50.000e -> 100.000e  ja
    kalenterivuosi 25.000e -> 30.000e.
    Valittu verokausi on oltava sama vähintään vuoden ajan.
    Eri verolajeilla voi olla eri pituiset verokaudet.
 
    Lyhyempään verokauteen voi siirtyä nykyistä nopeammin ja sitä sovelletaan jo
    hakemuksen tekemistä seuraavan lyhyemmän verokauden alusta.
 
    Satunnaisen työnantajan verokausi on kalenterikuukausi,
    eli ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu tilitetään kuukausittain,
    vaikka arvonlisäveron tilitys olisi neljännesvuosittain.
 
    Nykyinen tilikauden jälkeinen arvonlisäveron palautushakemusmenettely poistuu.
 
    Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymismaksua.
    Myöhästymismaksun laskentatapa muuttuu ja veronkorotuksen tasosta säädetään
    laissa nykyistä tarkemmin. Veronkorotus on enintään 50% verovelvollisen vahingoksi
    määrätystä verosta.
 
MUUTA:
    Vuosi-ilmoitusmenettely muuttuu jo maksuvuodesta 2016.
    Palkkojen vuosi-ilmoitus tulee antaa sähköisesti, jos vuosi-ilmotus koskee viittä tai
    useampaa tulonsaajaa.
 
    Verohallinto on poistanut maksuttomuuden Personec-linkki yms. palveluilta, joiden
    kautta palkkaohjelmasta on voinut suoraan lähettää vuosi-ilmoituksen. Palvelu siis
    muuttuu meille maksulliseksi, joten joudumme veloittamaan palkka-asiakkailtamme
    lisäveloituksen vuosi-ilmoituksen lähettämisestä.
 
    Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa.
 
    Yritysten ja yhteistöjen veropalautukset maksetaan ensisijaisesti pankkitileille.
 
    Määräaika verotuksen oikaisuun tulo-, kiinteistö-, perintö- ja lahjaverotuksessa
    lyhenee viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Uuden lain myötä Verohallinto voi
    oikaista oma-aloitteisesti verotusta verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi.