MUUTOKSIA VUODELLE 2019

MUUTOKSIA VUODELLE 2019 – 27.12.2018

TULOREKISTERI:

Vuonna 2019 maksettavat palkat pitää ilmoittaa henkilöittäin Tulorekisteriin maksupäivästä viiden kalenteripäivän sisällä. Maksupäivä on päivä, jolloin palkka on työntekijän käytössä. Esim. työntekijän palkkapäivä on 31.1.2019, ilmoitus on tehtävä 5.2.2019 mennessä. Jos viides kalenteripäivä osuu viikonloppuun, niin ilmoituspäivä on maanantai. Jos kuukaudessa on useampia palkkapäiviä, niin jokaisesta on tehtävä ilmoitus erikseen. Ilmoituksen voi tehdä max 45 vrk etukäteen. Lisäksi seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä on tehtävä erillisilmoitus sairausvakuutusmaksusta.

Myös luontoisedut ja verovapaat kustannustenkorvaukset pitää ilmoittaa reaaliaikaisesti viiden päivän sisällä maksupäivästä.

Jos maksaa palkkaennakoita, niin niistä pitää vähentää ennakonpidätys ja maksaa sairausvakuutusmaksu palkkaennakon maksupäivänä ja lisäksi tehdä ilmotus, kuten palkasta viiden päivän kuluessa maksamisesta. Käytännössä tarkoittaa sitä, että palkkaennakkoa ei kannata maksaa vaan tehdä oikea palkkalaskelma.

Uudet verokortit tulevat voimaaan 1.2.2019. Uusissa verokorteissa on vain yksi tuloraja, johon saakkaa käytetään perusprosenttia. Ei ole erikseen enää sivutuloverkorttia.

 

VAKUUTUSMAKSUT:

– Työnantaja sairausvakuutusmaksu on 0,77 % .

Sitä ei makseta alle 16v eikä 68v täyttäneelle maksetuista palkoista.

 

– Työttömyysvakuutusmaksu on työntekijän (17v täyttäneeltä 64v saakka)

palkasta 1,5 % ja osaomistajilta 0,78 %.

 

– Työntekijän eläkevakuutusmaksu on täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta:

17v-52v  palkasta 6,75 %

53v-62v  palkasta 8,25 %

63v-67v  palkasta 6,75 %

 

PÄIVÄRAHAT YM. VEROVAPAAT KUSTANNUSTEN KORVAUKSET, tässä käytetyimmät:

Päiväraha maksetaan lisääntyneistä elantokustannuksista.

Päiväraha puolittuu, jos työntekijän ei tarvitse maksaa ruokailujaan itse

(kokopvrahassa 2 kpl ja osapvrahassa 1 kpl).

 

–  Kokopäiväraha (matkan kesto YLI 10 h) 42 euroa

– Osapäiväraha (matkan kesto YLI 6 h) 19 euroa

– Ateriakorvaus 10,50 euroa

– Kilometrikorvaus 0,43 e/km (jos mukana lisähenkilöitä, lisäys 0,03 e/hlö)

 

MUUTA:

Myös henkilöasiakkaan veroasiat siirtyivät OmaVeroon. Myös esitäytetyn veroilmoituksen korjaukset/lisäykset ilmoitetaan OmaVerossa. Jos korjauksia ei tee ajoissa, niin henkilöasiakkaan myöhästymismaksu on 50 euroa.

Jatkossa veronpalautukset maksetaan elo-joulukuussa ja jäännösverot tulevat maksettaviksi elo-helmikuussa. Veronpalautusta ei voi enää käyttää puolison hyväksi.

Ennakon täydennysmaksut poistuivat henkilöasiakkailta ja muilta verovelvollisilta 1.11.2018. Pitää aina hakea ennakkoveron muutos.